Disclaimer

 Er is veel aandacht en zorg besteed aan de webwinkel. Wij streven ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle, voortdurend geleverde inspanningen, kunnen wij niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie altijd volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten. We zullen dan de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk te corrigeren. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.